FoxLab&Robotics
Ürünler/Products

Ürünler/Products

akıllı laboratuvarlar için çözümler ve ürünler
solutions and products for smart laboratories

ürün 1
87%
ürün 2
82%
ürün 3
87%
ürün 4
85%
ürün 5
95%
ürün 6
85%
Hizmetler/Services

Hizmetler/Services

TS EN ISO 15189
tıbbi laboratuvar kurulum ve eğitim
training for medical laboratories
TS EN ISO/IEC 17025
test laboratuvar kurulum ve eğitim
training for testing laboratories
TS EN ISO/IEC 17020
muayene kuruluşları için eğitim
training for ``type A`` inspection bodies
TS EN ISO/IEC 17021
sistem belgelendirme kuruluşları için eğitim
training for management system certification bodies
TS EN ISO/IEC 17024
personel belgelendirme kuruluşları için eğitim
training for personnel certification bodies
TS EN ISO/IEC 17043
yeterlilik deneyi sağlayan kuruluşlar için eğitim
training for proficiency testing providers
TS EN ISO 17034
referans malzeme üreticileri için eğitim
training for reference material producers
TS EN ISO/IEC 17065
ürün belgelendirme kuruluşları için eğitim
training for product certification bodies